Naše logo

GO2IT - pripoj sa aj ty!

O nás

Sme partnerská firma Microsoftu, zameriavame sa na poskytovanie profesionálnych služieb a riešení v oblasti informačných technológií.
Podnikajte! My sa vám postaráme o IT.

Ponuka služieb

IT infraštruktúra

Návrh architektúry, implementácia a prevádzkovanie infraštruktúry postavenej na platforme Microsoft s využitím širokých možností Windows Server a Active Directory.

Zálohovanie a monitoring zabezpečené produktami zo sady System Center.

Využitie virtualizácie pomocou Microsoft Hyper-V, pre optimálne využitie hardwaru a zabezpečenie vysokej dostupnosti.

Podpora a školenia

Na základe bohatých skúseností a osvojených znalostí poskytujeme konzultácie a školenia pre široké portfólium produktov oblasti v IT.

Azure

Cloudove prostredie Vašej infraštruktúry, ktoré vieme navrhnúť, nakonfigurovať, spravovať.
Platforma sa často používa na zálohovanie a obnovu po havárii. Bežne sa používa aj ako platforma na hosťovanie databáz v cloude.

Firemná komunikácia a kolaborácia

Návrh a implementácia nástrojov a služieb pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu tímovú spoluprácu, založenej na platforme Microsoft:

Exchange - emailové riešenie, v podstate štandard úspešných spoločností. Prináša kalendárové funkcie a okamžitý prístup k svojim emailom, kontaktom, kalendáru, úlohám z akéhokoľvek zariadenia.

SharePoint – portálové riešenie, intranet. Platforma na zdieľanie informácií, spoluprácu a zefektívnenie bežných vnútro firemných procesov a potrieb spoločnosti. Veľmi účelne pomáha digitalizácii dokumentov.

Yammer – firemná sociálna sieť, zvyšuje internú informovanosť o dianí v rámci firmy. Podnecuje kumunikáciu v rámci skupín a projektov. Umožňuje zdieľanie podnetov, noviniek a know-how.

Cloud

Cloud je pri optimálnom návrhu spôsob ako zefektívniť vynaložené náklady na IT, zabezpečiť prevádzku bez výpadkov a zvýšiť komfort v používaní koncových užívateľov. Vhodnou kombináciou privátneho, verejného, či hybridného cloud-u je možné dosiahnuť aj tieto protichodné ciele, znížiť celkové náklady na IT a zaroveň ho modernizovať.

Microsoft 365

Microsoft 365 je cloudová služba postavená na výnimočných produktoch spoločnosti Microsoft. Jej popularita rastie aj vďaka tomu, že je vychádza z reálnych potrieb firemných zákazníkov.

Prináša:
- výrazné zníženie nákladov na IT infraštruktúru.
- mobilitu
- garantovanú dostupnosť 99,9%
- pravidelné inovácie
- prisposobenie sa veľkosti firmy bez potreby investovať do IT infraštruktúry

Kontakt

go2it s.r.o
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: info@go2it.sk